۸ مدل کسب و کار در سال ۲۰۲۰

۸ مدل کسب و کار در سال ۲۰۲۰

امروزه دنیای تجارت مدام در حال تغییر و تحول است در این میان لازم است سازمانها برای همگام شدن با چنین تغییرات و نجات از بحران هایی مانند کووید 19 مدل کسب و کار مناسب خود را برگزیند در ادامه…

 نکات کلیدی برای کسب مهارتهای کارآفرینی

نکات کلیدی برای کسب مهارتهای کارآفرینی

اگر می خواهید کارآفرین شوید، مجموعه ای از مهارتهای کارآفرینی ضروری وجود دارد که داشتن آنها برای افزایش موفقیت کارآفرینی به شما کمک می کند. مهارت های سخت، مانند مهارت های فنی و مالی، می تواند برای مدیریت یک کسب…

استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

جذب نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( جهت مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ۱۳۹۸ ) شرکت فولاد مبارکه اصفهان،به منظورتأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد ۵۲۷ نفراز واجدین شرایط را بر اساس جداول…